Varmt välkommen!

Vad är viktigt för dig just nu?

Det finns många anledningar till att mötas i det terapeutiska samtalet. Kanske vill du finna djupare mening med tillvaron, har oro, ångest och/eller behöver hantera en livskris. Ibland vill vi ha en tydlig förändring eller så är det något som skaver men vi vet inte riktigt vad det är. 

I gestaltterapin kan vi bli medvetna om hur obearbetade upplevelser hindrar oss i livet. Med ökad uppmärksamhet på våra tankar, känslor och kroppsförnimmelser kan vi uppleva både mer av oss själva och andra i vår omgivning. I terapin möts vi i dialog och i en tillåtande miljö där vi tillsammans utforskar det som uppstår i nuet. Fokus ligger på vad som är viktigt för dig i ditt liv, här och nu.

Jag har 25 års erfarenhet av att möta människor i olika förändringsprocesser och livssituationer, med allt vad det innebär och arbetar även som bildkonstnär. Sedan tre år tillbaka utbildar jag mig till terapeut på Gestaltakademin i Skandinavien.

Varmt välkommen att kontakta mig om du vill veta mer eller boka ett första kostnadsfritt möte.

Jag har min mottagning i Uppsala och Stockholm, Södermalm.

Cecilia Livmar Lundqvist

Trädgårdsgatan 11, Uppsala

Åsögatan 155, Stockholm

tel 0709-701615

celundqvist@gmail.com

Medlem i Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, SAG

Här kan du läsa mer om gestaltterapi:

http://www.gestaltterapeuterna.se/

https://gestaltakademin.se/utbildningar/terapeutprogram/